Aktuality

GDPRGDPR

Společnost Triada se problematice GDPR věnuje od loňského roku. Vzhledem k tomu, že poskytujeme více produktů a služeb pro veřejnou správu, popíšeme v následujícím textu, jaký dopad bude GDPR mít na jednotlivé oblasti.

  • Informační systém Munis – vliv GDPR na nákup IS Munis, technickou podporu a úpravy IS
  • Portál iMunis – vliv GDPR na používání hostovaných služeb
  • Další služby – konference, semináře, školení apod. (připravujeme)

Obec a finance 1/2019Časopis Obec a finance 1/2019

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ informuje o předběžných výsledcích hospodaření se státním rozpočtem v roce 2018 a v samostatném článku s názvem „Co přinese rok 2019“ se zaměřuje na financování územních rozpočtů. Podrobněji se vrací k jubilejním padesátým Dnům malých obcí, k celostátní finanční konferenci a připomíná čtvrtstoletí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Den malých obcí51. Dny malých obcí

Tradiční odborná konference zaměřená na aktuální problémy a efektivní správu především malých obcí se uskuteční již po jedenapadesáté. V úterý 19. února se starostky, starostové a další zástupci veřejné správy setkají v Praze (výstaviště PVA P9-Letňany) a přesně o měsíc později – v úterý 19. března – i v Olomouci (Výstaviště Flora Olomouc). Od představitelů rezortních ministerstev budou moci získat aktuální informace o dění ve veřejné správě, které se budou týkat zejména možností dotací pro obce, změn stavebního zákona či financování a kontroly rozpočtů obcí. Součástí programu bude vedle vyhlášení tradiční soutěže Vesnice roku i výměna zkušeností a diskuse s předními odborníky ve veřejné správě. Konference se jako obvykle zúčastní členové vlády i náměstci příslušných rezortů.

Obec a finance 5/2018Časopis Obec a finance 5/2018

Páté číslo časopisu „Obec & finance“ informuje formou základních dat a komentáře o výsledcích komunálních voleb, obsahuje informaci o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2018 včetně nejlepších obcí v soutěži o zelenou a oranžovou stuhu. Představena je také knihovna roku 2018. Pozornost zaslouží rovněž podrobné zpravodajství z podzimního odborného semináře tajemníků městských a obecních úřadů včetně vyhodnocení problematiky zařazování zaměstnanců sociálních odborů do platových tříd.

Obec a finance 4/2018Časopis Obec a finance 4/2018

Čtvrté číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje informaci o XVI. Mimořádném Sněmu Svazu měst a obcí ČR a také zprávu o ocenění nejlepších starostů končícího volebního období, které se konalo na Pražském hradě. Podstatnou část úvodních stránek tvoří informace a výsledky soutěže Vesnice roku 2018 v Programu obnovy venkova. Vesnicí roku 2018 je Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Vedle vítězné obce následuje také podrobná textová i obrazová charakteristika všech třinácti vítězných obcí z každého kraje.

Den malých obcí50. Dny malých obcí

Dvě poslední úterý v listopadu 2018 – 20. 11. v Olomouci (Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 37/17) a o týden později, 27. 11. v Praze (výstaviště PVA P9-Letňany) – byly ve znamení již 50. Dnů malých obcí, tradiční odborné konference určené starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy. Na obou akcích se jako obvykle setkali s představiteli rezortních ministerstev a mohli získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti financování, dotační politiky, dopravní obslužnosti i nejnovějších problémů a jejich řešení. Součástí programu byla i výměna zkušeností a diskuse s předními odborníky ve veřejné správě. Konference se jako obvykle zúčastnili členové vlády i náměstci příslušných rezortů.

DMO Munis DVS OF ISSS