Aktuality

Obec a finance 4/2022Časopis Obec a finance 4/2022

Čtvrté číslo časopisu Obec & finance právě vychází a přináší mj. údaje o výsledcích komunálních voleb s komentářem. Představí se také vítězné obce v celostátním i v krajských kolech soutěže Vesnice roku.

Den malých obcíRegistrace na 56. Dny malých obcí je spuštěna

Na 56. Dny malých obcí se už můžete zaregistrovat jak do Olomouce, tak do Prahy. Konference se bude konat 29. listopadu na výstavišti Flora Olomouc a 1. prosince v O2 universum v Praze. Program bude na obou místech rozdělen do pěti tematických bloků. Ministerstvo pro místní rozvoj představí mimo jiné nový IROP, Ministerstvo životního prostředí se zaměří na energetické úspory a obnovitelné zdroje a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na správné zadávání veřejných zakázek. V bloku Ministerstva financí se bude hovořit o zásadách hospodaření v současné ekonomické situaci a v bloku Ministerstva vnitra o práci zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy.

MunisPodzim ve znamení počítačových i on-line kurzů

V říjnu budete mít možnost seznámit se se spoustou zajímavých témat souvisejících s prací v informačním systému Munis. Konat se budou nejenom on-line kurzy, ale také oblíbené počítačové kurzy, na nichž si budete moci vše rovnou i sami vyzkoušet. Na začátku října se nejprve uskuteční on-line seminář, který vás seznámí s principem fungování DPH v IS Munis. Další on-line kurz se pak bude týkat Přípravy rozpočtu na rok 2023. Osobně můžete v říjnu zavítat do Prahy hned na tři PC kurzy s názvy Elektronická spisová služba Munis ERMS, Příprava pro spisovnu a Průvodce elektronickou skartací. Počet míst na nich je ale omezen, zaregistrujte se proto co nejdříve.

Spisové řády v roce 2022

Jedním z velmi důležitých interních předpisů, který popisuje vnitřní fungování úřadu, je spisový řád. Každý původce, městské a obecní úřady nevyjímaje, jej vydává na základě § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Městské a obecní úřady mají tuto povinnost navíc uloženou v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

VolbyVolební seznamy snadno a rychle

Chcete se dozvědět, jak sestavit volební seznamy snadno a rychle? Pak se přihlaste na on-line kurz s názvem Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby, který se uskuteční 6. září. Díky oddělení volební agendy od seznamu obyvatel jsou formuláře týkající se voleb přehledné a jednoduché. Na semináři se během 90 minut seznámíte s jejich podobou a správným nastavením voleb a dozvíte se, o jaké novinky byla volební agenda rozšířena v aktualizaci 3.38. Pamatováno bude samozřejmě i na ty z vás, u kterých se kromě voleb do zastupitelstev obcí konají v září i senátní volby.

RozpočetPříprava rozpočtu na nový rok

V modulu Rozpočet ISM si můžete sestavit návrh rozpočtu na příští rok s dostatečným předstihem, a proto pro vás v současné době připravujeme dva odborné on-line semináře věnující se právě tvorbě rozpočtu na rok 2023. Konat se budou v září a říjnu, a kromě informací o tom, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, je pro vás připravena i spousta dalších věcí, ať už se jedná o ukázku možností exportu a importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Předpokládaná délka těchto seminářů je 90 minut.

Facebook
DMO Munis DVS OF ISSS