Aktuality

IS Munis: Jak na Závěrečný účet

Závěrečný účet mohou obce i města sestavit v IS Munis rychle a jednoduše prostřednictvím modulu Výkaznictví. Stačí správně nadefinovat osnovu Závěrečného účtu, propojit ho s výkazy Rozvaha a Fin 2-12 a přidat všechny související komentáře.

Triada, spol. s r. o.Každý týden jiné téma on-line kurzů

Uživatelé IS Munis se mohou těšit každý týden na jiné téma on-line kurzů. Příští týden se koná seminář Praktické rady k přípravě dokumentů pro spisovnu, na začátku května pak bude následovat Efektivní využití novinek v Rozpočtu. Velmi příjemný bonus je poté připraven pro účastníky kurzu s názvem Udělejte si pořádek ve smlouvách, získají totiž 30% slevu na pořízení modulu Evidence smluv. Další seminář bude věnován elektronickému skartačnímu řízení a v závěru května se zájemci mohou přihlásit na kurz zaměřený na Mzdy, ve kterém jim budou představeny tipy, postupy a praktické ukázky v tomto modulu. Na všechny on-line kurzy už byla spuštěna registrace.

Zlatý erbDo Zlatého erbu se můžete přihlásit i v průběhu května

Termín uzávěrky přihlášek do Zlatého erbu byl posunutý, a tak se do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby můžete přihlásit až do 28. května. Stejně jako v minulých ročnících se mohou do Zlatého erbu zapojit obce a města z celé České republiky. Soutěžit se bude nejprve v krajských kolech, z nichž postoupí vítězové jednotlivých kategorií do celostátního finále. Propozice Zlatého erbu, přehled ohlášených soutěžících a informace a fotogalerie z předchozích ročníků jsou k dispozici na webových stránkách soutěže.

Na úhradu poplatků se dá využít přenosný platební terminál

Na úřadech využívajících IS Munis mohou občané nově platit poplatky platebními kartami i prostřednictvím přenosného platebního terminálu. Informační systém Munis se přitom dá s platebním terminálem propojit již mnoho let, slouží k tomu modul s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.

Zlatý erbNezapomeňte přihlásit své webové stránky do soutěže Zlatý erb

Všechny obce, města i městské části České republiky mají stále možnost přihlásit se do soutěže Zlatý erb. Ceny budou v krajských kolech udělovány ve třech kategoriích – nejlepší webové stránky obce, nejlepší webové stránky města a nejlepší elektronická služba a projekty Smart City. Vítězové krajských kol postoupí do celostátního finále. Uzávěrka příjmu přihlášek do Zlatého erbu je 23. dubna. V průběhu května a června by se pak měly konat slavnostní ceremoniály v jednotlivých krajích a soutěž vyvrcholí v červnu vyhlášením výsledků celostátního finále.

DMO Munis DVS OF ISSS