Aktuality

Obec a finance 1/2018Časopis Obec a finance 1/2018

Právě vychází letošní první číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části jsou krátké informace o Programu současné vlády v demisi a o průběhu prezidentských voleb. Rozsáhlejší údaje z oblasti financí přináší článek o výsledcích hospodaření státního rozpočtu v roce 2017 a analýza výdajů obcí podle odvětví, za která nejvíce utrácejí. Položky se porovnávají také podle velikostních skupin obcí.

Nová služba pro zákazníky: Aktualizace spisových řádů

Stále častěji se na nás obracíte s žádostí, zda bychom Vám pomohli s aktualizací spisového řádu, když jsme zároveň dodavatelem elektronické spisové služby Munis, problematiku spisové služby školíme a radíme Vám, co všechno by měl spisový řád obsahovat.

Den malých obcí49. Dny malých obcí

Na sklonku února 2018 – v úterý 20. 2. v Praze (výstaviště PVA P9-Letňany) a o týden později, v úterý 27. 2. v Prostějově (Společenský dům) – se již po čtyřicáté deváté uskuteční tradiční odborná konference určená starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy, Dny malých obcí. Na obou akcích se jako obvykle setkají s čelnými představiteli rezortních ministerstev a budou moci získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti regionálního rozvoje, dopravní obslužnosti, dotační politiky, financování, kontroly apod. Na programu setkání jsou tentokrát informace o podpoře z programů Ministerstva pro místní rozvoj, problematika obslužnosti venkova (MZe), podpora obcí v rámci OP ŽP a SFŽP (MŽP), hospodaření obcí a státní rozpočet (MF) a metodická doporučení k aktuálním úkolům obcí (MV).

Obec a finance 5/2017Časopis Obec a finance 5/2017

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části nacházíme informace o bohaté konferenční činnosti, kterou na podzim představovala Konference Venkov 2017, dále tradiční již XX. celostátní finanční konference a prezentují se také 48. Dny malých obcí a podzimní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Další informace shrnují výsledky soutěží Vesnice roku, vyhodnocení zlatých, oranžových a zelených stuh a také předání tradičních cen nejlepším knihovnám v roce 2017.

Obec a finance 4/2017Časopis Obec a finance 4/2017

Vychází letošní čtvrté číslo časopisu „Obec & finance.“ Zásadní část informací je věnována dvacátému třetímu ročníku soutěže Vesnice roku. Ve výtisku naleznete informaci ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže v Luhačovicích a jsou zde podrobně představeny všechny oceněné obce, nejenom Vesnice roku 2017 Heřmanov, ale také obce, které se umístily na druhém i třetím místě, a všechny obce které zvítězily v krajských kolech soutěže.

Den malých obcí48. Dny malých obcí

Na přelomu října a listopadu 2017 – ve čtvrtek 31. 10. v Prostějově (Společenský dům) a o týden později, ve čtvrtek 7. 11. v Praze (výstaviště PVA P9-Letňany) – se uskutečnily již 48. Dny malých obcí, tradiční odborná konference určená starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy. Na obou akcích se jako obvykle setkali s představiteli rezortních ministerstev a získali aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky apod. Na programu setkání byly tentokrát informace o připravovaných podpůrných programech pro obce na rok 2018 a projektech pro obce v rámci IROP (MŽP), problematika podpory rozvoje venkova (MZe), životní prostředí a podpora obcí v rámci OP ŽP (MŽP a SFŽP), vývoj financování obcí a rozpočtové určení daní (MF) a poznatky z kontrolní činnosti samosprávy obcí a aktuální předpisy (MV).

DMO Munis DVS OF ISSS