Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

PC kurz „Modul Majetek od A do Z“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
25. 9. 2018, 9.00–14.00 (VS 980925, cena 2890 Kč/osobu) – registrace ukončena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
27. 9. 2018, 9.00–14.00 (VS 380927, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
9. 10. 2018, 9.00–14.00 (VS 381009, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (13/14)
11. 10. 2018, 9.00–14.00 (VS 381011, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz bude zaměřený na modul Majetek. Lektor se zkušenostmi z praxe Vám na konkrétních příkladech vysvětlí a ukáže všechny možnosti, které tento modul nabízí.

Na začátek kurzu projdeme nastavení modulu Majetek včetně jeho číselníků. Následně si založíme nové karty a projdeme si všechny možnosti – tj. jakým způsobem zadat novou kartu odpisovaného majetku a bez odpisu. Také si ukážeme a vysvětlíme zadávání transferů. Následně si ukážeme, jak provádět změny na kartě – jako je třeba zadání technického zhodnocení včetně transferu či částečné a úplné vyřazení karty. Vypočítáme si a zaúčtujeme si odpisy.

Také si ukážeme možnosti přehledů a tisku, které modul Majetek umožňuje. Na závěr si ukážeme vazbu na modul Účetnictví a Katastr nemovitostí.

 • Možnosti nastavení modulu Majetek včetně jeho číselníků
 • Založení nových karet
  • Odpisovaný majetek
  • Neodpisovaný majetek
 • Možnosti zadávání transferů na karty majetku
 • Změny na kartách majetku
  • Technické zhodnocení
  • Účetní změny
  • Vyřazení
 • Přehledy a tisky v modulu Majetek
 • Propojení s modulem Účetnictví
 • Propojení s modulem Katastr nemovitostí

Lektor: Daniel Mora, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

PC kurz „El. spisová služba Munis ERMS – pokročilé školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
18. 10. 2018, 9.00–14.00 (VS 381018, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
23. 10. 2018, 9.00–14.00 (VS 981023, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz volně navazuje na základní školení Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je pro pracovníky, kteří již zvládají základní operace a chtějí rozšířit své znalosti o pokročilé funkcionality, jaké tento modul umožňuje. Kurz bude zaměřený především na modul ERMS Úředník.

Na začátku kurzu se budeme věnovat ztvárnění dokumentu – vysvětlíme si pojem jako takový a ukážeme si samotnou tvorbu nových ztvárnění u dokumentu pomocí vazby na CzechPOINT@Office pro autorizovanou konverzi či pomocí převodu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Poté se budeme věnovat práci se spisy. Ukážeme si jejich tvorbu, vkládání dokumentů do existujících spisů, tvorbu konceptů ve spisu, jaké jsou role dokumentů ve spisu a jak se spisy uzavírají.

Také si ukážeme možnosti vyřízení dokumentu – samotné vyřízení, tvorbu odpovědi či přeevidování do samostatné evidence.

Následně se zastavíme u čerstvé novinky ve spisové službě, a to je vazba spisové služby na ostatní moduly IS Munis. Předáme došlou fakturu ze spisové služby do Fakturace, a poté naopak odešleme vystavenou fakturu přes spisovou službu do datové schránky.

Kromě práce s dokumenty se budeme věnovat i dalším věcem. Jednou z nich je tvorba zásilek (tj. poslední krok před odesláním dokumentu), ukážeme si přidání dalších adresátů, tisk obálek a štítků, a možnosti faktického odeslání. Dále se budeme věnovat doručenkám, naučíme se je vyřizovat (aplikovat k dokumentům), vyhledávat a tisknout.

 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
  • Vazba CzechPOINT@Office
  • Převod dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
 • Práce se spisy
  • Tvorba spisů, vkládání dokumentu do spisu, role dokumentu, tvorba konceptů ve spisech, uzavření spisu
 • Vyřízení dokumentu
  • Přeevidování do samostatné evidence
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
  • Předání dokumentu do samostatné evidence Faktur
  • Zaevidování dokumentu ze samostatné evidence do ERMS
 • Tvorba zásilek
 • Práce s doručenkami

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

PC kurz „El. spisová služba Munis ERMS – základní školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
16. 10. 2018, 9.00–14.00 (VS 981016, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových konceptů, jejich schvalováním a odesíláním.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka zaevidování e-mailu v e-mailové podatelně
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových konceptů
  • Vysvětlení rozdílu mezi konceptem ze šablony, ze souboru a obecným konceptem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u konceptu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý zkušený konzultant IS Munis ve společnosti Triada.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS