Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Elektronická spisová služba Munis ERMS

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
6. 10. 2022, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu
(11/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen. Počítačový kurz spojuje základní a pokročilé školení Elektronické spisové služby Munis ERMS.

Co nás čeká
 • Hlavní adresář
 • Vysvětlení oběhu dokumentů na úřadu
 • Tvorba nových konceptů
 • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
 • Práce se spisy
 • Vyřízení dokumentu
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
 • Tvorba zásilek

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Příprava pro spisovnu

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
11. 10. 2022, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu
(11/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace o ERMS spisovně.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifika přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Předávání dokumentů a spisů do spisovny
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Hromadná kontrola dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků.
  • Příprava ukládacích jednotek a jejich předání do spisovny.
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro všechny, kteří vyřizují dokumenty a spisy.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Průvodce elektronickou skartací

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
13. 10. 2022, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu
(5/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Na kurzu si ukážeme
 • Nastavení spisovny a její struktury
 • Přebírání ukládacích jednotek ve spisovně
 • Kontroly prošlých skartačních lhůt dokumentů a spisů
 • Proces skartačního řízení od A do Z
 • Komunikaci s archivářem a práci s portálem nacr.cz
 • Formální skartační řízení pro již vyřazené dokumenty
 • Vrácení dokumentů/spisů ze spisovny
Komu je kurz určen
Kurz je určen těm, kteří začínají s elektronickou skartací a mají ve správě spisovnu i komunikaci s archivářem.

Seznámíme se také s portálem nacr.cz, který slouží pro předkládání skartačního návrhu a výběru dokumentů i spisů k předání do archivu. Nasimulujeme si celé skartační řízení tak, aby se dal proces jednoduše přenést na vaše úřady.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS