Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

GDPR – měsíc do startu

seminář nejen pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Brno, Výstaviště 1, (mapa), Kongresové centrum Veletrhy Brno, a. s., sál A
školení centrály Praha
24. 4. 2018, 9.00–13.30 (VS 980424, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Praha 3, Táboritská 1000/23, (mapa), Hotel Olšanka, Kongresový sál
školení centrály Praha
25. 4. 2018, 9.00–13.30 (VS 380425, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit

Program

Charakteristika semináře
Seminář rekapituluje jednotlivé kroky, které je třeba provést při přípravě na GDPR. Na příkladech budou probrány nálezy zjištěné při analýze shody a možnosti jejich vypořádání. Budou zdůrazněny úkoly, které je nezbytně nutné splnit do doby účinnosti GDPR a budou také uvedeny cíle, jejichž dosažení je možné rozložit do delšího časového horizontu. Bude věnována pozornost výkonu práv subjektů údajů, jakožto jedné z nejdůležitějších částí GDPR, na kterou je nutné se zaměřit ihned po datu účinnosti. Budou také předány informace o aktuálním vývoji stanovisek k GDPR.
Pro koho je školení určeno
Seminář je určen pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů. Účastník by měl mít základní znalost legislativy z oblasti veřejné správy a zákona o ochraně osobních údajů.

Obsah semináře

Příprava na GDPR
 • Aktuální informace k GDPR
 • Fáze přípravy na GDPR
 • Analýza shody s GDPR a její výsledek
 • Příklady nalezených rizik a jejich snižování
Příprava informačního systému na GDPR
 • Základní nastavení zabezpečení
 • Evidence zákonných důvodů
 • Zálohování a archivace
Výkon práv subjektů údajů
 • Práva subjektů údajů
 • Evidence
 • Proces výkonu práv subjektů údajů
 • Výkon práv subjektů údajů v informačním systému

Informace

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS