Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Kurz „Modul Poplatky – základní školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
12. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190412, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (5/14)
16. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190416, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
18. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190418, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (2/12)
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
23. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190423, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (7/14)
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
26. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190426, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (0/12)
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
14. 5. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190514, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (7/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Modul Poplatky umožňuje velikou variabilitu použití, která přesahuje možnosti jednodenního školení, proto tento kurz bude věnovaný čistě základním operacím v modulu Poplatky – kurz nebude věnovaný vazbě na moduly Komunální odpad či Hřbitovy nebo vedení zdanitelných plnění v tomto modulu.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se chtějí s modulem Poplatky zdokonalit a naučit se efektivní postupy při každodenním používání tohoto modulu.

Na začátek kurzu si vysvětlíme logiku celého modulu – tj. rozdíl mezi přihlášením, předpisem a splátkou. Dále se ukážeme, jak efektivně zakládat nové poplatky (opakované, jednorázové, poplatek za odpad, poplatek za psy, …) Následně budeme pokračovat založením nových plátců včetně jejich přihlášení k poplatkům. Vysvětlíme si, jak hromadně tvořit předpisy na nové období. Také si zkusíme přihlášení k poplatku správně ukončit včetně vypořádání (tj. vytvoření přeplatku a jeho vyplacení).

V další části kurzu si ukážeme, jak efektivně na úhrady splátek (pokladnou či dokladem). V neposlední řadě se budeme věnovat tiskovým výstupům (různé typy přehledů, inventury, …).

 • Založení nového poplatku
  • jednorázové
  • opakované
  • účetní předkontace
 • Tvorba variabilních symbolů
 • Založení nového plátce
 • Přihlášení plátce k poplatku
 • Ukončení přihlášení k poplatku včetně vypořádání
  • Práce s přeplatky
 • Úhrady splátek
  • Jednotlivé platby
  • Hromadné platby
 • Úhrady přes pokladnu či dokladem
 • Přehledy a tisky v modulu Poplatky
Lektoři
 • Martina Stehlíková, dlouholetá a zkušená konzultantka IS Munis ve firmě Triada
 • Petr Fiedler, velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner
 • Jiří Dvořák, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada

PC kurz „El. spisová služba Munis ERMS – pokročilé školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
21. 3. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190321, cena 2890 Kč/osobu) – registrace ukončena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
22. 3. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190322, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
5. 4. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190405, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz volně navazuje na základní školení Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je pro pracovníky, kteří již zvládají základní operace a chtějí rozšířit své znalosti o pokročilé funkcionality, jaké tento modul umožňuje. Kurz bude zaměřený především na modul ERMS Úředník.

Na začátku kurzu se budeme věnovat ztvárnění dokumentu – vysvětlíme si pojem jako takový a ukážeme si samotnou tvorbu nových ztvárnění u dokumentu pomocí vazby na CzechPOINT@Office pro autorizovanou konverzi či pomocí převodu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Poté se budeme věnovat práci se spisy. Ukážeme si jejich tvorbu, vkládání dokumentů do existujících spisů, tvorbu konceptů ve spisu, jaké jsou role dokumentů ve spisu a jak se spisy uzavírají.

Také si ukážeme možnosti vyřízení dokumentu – samotné vyřízení, tvorbu odpovědi či přeevidování do samostatné evidence.

Následně se zastavíme u čerstvé novinky ve spisové službě, a to je vazba spisové služby na ostatní moduly IS Munis. Předáme došlou fakturu ze spisové služby do Fakturace, a poté naopak odešleme vystavenou fakturu přes spisovou službu do datové schránky.

Kromě práce s dokumenty se budeme věnovat i dalším věcem. Jednou z nich je tvorba zásilek (tj. poslední krok před odesláním dokumentu), ukážeme si přidání dalších adresátů, tisk obálek a štítků, a možnosti faktického odeslání. Dále se budeme věnovat doručenkám, naučíme se je vyřizovat (aplikovat k dokumentům), vyhledávat a tisknout.

 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
  • Vazba CzechPOINT@Office
  • Převod dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
 • Práce se spisy
  • Tvorba spisů, vkládání dokumentu do spisu, role dokumentu, tvorba konceptů ve spisech, uzavření spisu
 • Vyřízení dokumentu
  • Přeevidování do samostatné evidence
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
  • Předání dokumentu do samostatné evidence Faktur
  • Zaevidování dokumentu ze samostatné evidence do ERMS
 • Tvorba zásilek
 • Práce s doručenkami

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS