Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb čekají nás velké změny

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II
30. 11. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie ukončeno
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001
1. 12. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie ukončeno
Svitavy
Svitavy, Edvarda Beneše 1970/19
5. 12. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Přerov
Přerov, Horní nám. 9/9
7. 12. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Brno
Brno, Cejl 530/73
12. 12. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Vládní úsporný balíček a IS Munis
 • Dramatické změny ve spisové službě a jak je postupně zvládnout
 • Fakturace Plus rozšiřuje možnosti Fakturace ASM
 • eDokladovka – k čemu to bude a jaké budou dopady na obce

Informace

 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

ON-LINE varianta – Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb čekají nás velké změny

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 14. 12. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Vládní úsporný balíček a IS Munis
 • Dramatické změny ve spisové službě a jak je postupně zvládnout
 • Fakturace Plus rozšiřuje možnosti Fakturace ASM
 • eDokladovka – k čemu to bude a jaké budou dopady na obce

Informace

 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS