Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

PC kurz „Spisová služba – příprava pro spisovnu až po ověření SIP balíčků”

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
8. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 6191008, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (7/14)
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
17. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 6191017, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (3/12)
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
24. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 6191024, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (7/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace, jak připravit popis spisovny a nastavit ukládání dokumentů a spisů do spisovny.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifické aspekty přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Převzetí a ukládání ve spisovně
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Kontroly dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků těchto entit a to také hromadným způsobem.
  • Příprava ukládacích jednotek a předání do spisovny.
  • Převzetí do spisovny a uložení podle struktury spisovny nastavené podle prvního bodu kurzu.
 5. Příprava pro testovací skartační návrh
  • Jak si ověřit kvalitu SIP balíčků prostřednictvím portálu Národního archivu.
  • Informace k přípravě zkušebního skartačního návrhu.
Lektoři
 • Petr Fiedler, zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner
 • Ing. Jiří Holub, velice zkušený konzultant IS Munis

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Plzeň, Vejprnická 56, (mapa), Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Pavilon č. 8, Velký sál
17. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 9191017, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit

Program

Na pravidelném odborném semináři v Plzni padla myšlenka věnovat jedno celé dopoledne povídání čistě jenom spisové službě – odborně, ale srozumitelně! Běžně v praxi každý úřad elektronickou spisovou službu používá, ale mnohdy některé operace vykonává, aniž by věděl proč a jaké má návaznosti. Vedení spisové služby je pro OVM nejenom povinností, ale především má ulehčit práci s dokumenty.

Proto jsme se na základě poptávky rozhodli uspořádat odborný seminář „IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!“ Je určen pro všechny, kteří na úřadě pracují a dostanou se do styku se spisovou službou. A navíc srdečně zveme starostky/starosty! Nejenom že je rádi uvidíme, ale jejich zapojení a orientace ve výkonu spisové služby je více než žádoucí!

Odborně a přesto srozumitelně si řekneme, co v praxi znamená výkon spisové služby, tedy postup při zajišťování odborné správy dokumentů došlých i vzešlých z činnosti původce, zahrnující příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

Lektor: Vladan Vlk

Kurz „Modul Poplatky – základní školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
15. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191015, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Modul Poplatky umožňuje velikou variabilitu použití, která přesahuje možnosti jednodenního školení, proto tento kurz bude věnovaný čistě základním operacím v modulu Poplatky – kurz nebude věnovaný vazbě na moduly Komunální odpad či Hřbitovy nebo vedení zdanitelných plnění v tomto modulu.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se chtějí s modulem Poplatky zdokonalit a naučit se efektivní postupy při každodenním používání tohoto modulu.

Na začátek kurzu si vysvětlíme logiku celého modulu – tj. rozdíl mezi přihlášením, předpisem a splátkou. Dále se ukážeme, jak efektivně zakládat nové poplatky (opakované, jednorázové, poplatek za odpad, poplatek za psy, …) Následně budeme pokračovat založením nových plátců včetně jejich přihlášení k poplatkům. Vysvětlíme si, jak hromadně tvořit předpisy na nové období. Také si zkusíme přihlášení k poplatku správně ukončit včetně vypořádání (tj. vytvoření přeplatku a jeho vyplacení).

V další části kurzu si ukážeme, jak efektivně na úhrady splátek (pokladnou či dokladem). V neposlední řadě se budeme věnovat tiskovým výstupům (různé typy přehledů, inventury, …).

 • Založení nového poplatku
  • jednorázové
  • opakované
  • účetní předkontace
 • Tvorba variabilních symbolů
 • Založení nového plátce
 • Přihlášení plátce k poplatku
 • Ukončení přihlášení k poplatku včetně vypořádání
  • Práce s přeplatky
 • Úhrady splátek
  • Jednotlivé platby
  • Hromadné platby
 • Úhrady přes pokladnu či dokladem
 • Přehledy a tisky v modulu Poplatky

Lektor: Petr Fiedler, velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner

Mzdy SQL – průvodce od A do Z

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
26. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190926, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
3. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191003, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (5/12)
8. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191008, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
10. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191010, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
17. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191017, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
22. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191022, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
24. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191024, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
29. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191029, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Kurz je vhodný pro mzdové účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve zpracování v nových Mzdách SQL.

V rámci kurzu si ukážeme a vysvětlíme principy fungování modulu Mzdy SQL – tj. členění na zaměstnance a pracovní poměry, možnosti filtrování a možnosti úprav. Dále si společně zadáme všechny nejběžnější pracovní poměry, které se vyskytují na obci. Ukážeme si tedy zadání administrativního pracovníka, neuvolněného a uvolněného zastupitele, zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce a člena volební komise. Ke každé pracovní pozici si zároveň vypočítáme výplatu.

Při výpočtu výplat si ukážeme proplacení dovolené u administrativního pracovníka a uvolněného zastupitele.

Na závěr kurzu si ukážeme a vyzkoušíme provedení závěrky, možnosti tiskových výstupů a datových listů.

 • Zadání nového zaměstnance do evidence
 • Zadání nového pracovního poměru
  • Administrativní pracovník
  • Neuvolněný zastupitel
  • Uvolněný zastupitel
  • Zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti
  • Zaměstnanec na dohodu o provedení práce
 • Zadání více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • Výpočet výplat
  • Administrativního pracovníka
  • Neuvolněného zastupitele
  • Uvolněného zastupitele
  • Zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce
  • Pro více pracovních poměrů najednou
 • Tiskové výstupy
 • Datové listy – rozšířené tiskové výstupy
 • Provedení závěrky
Lektoři:
 • Pavel Češka – velice zkušený vývojář a konzultant IS Munis
 • Martina Stehlíková – dlouholetá a zkušená konzultantka IS Munis

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS