Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

PC kurz „El. spisová služba Munis ERMS – pokročilé školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
19. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 6190919, cena 2890 Kč/osobu) – přihlásit (3/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz volně navazuje na základní školení Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je pro pracovníky, kteří již zvládají základní operace a chtějí rozšířit své znalosti o pokročilé funkcionality, jaké tento modul umožňuje. Kurz bude zaměřený především na modul ERMS Úředník.

Na začátku kurzu se budeme věnovat ztvárnění dokumentu – vysvětlíme si pojem jako takový a ukážeme si samotnou tvorbu nových ztvárnění u dokumentu pomocí vazby na CzechPOINT@Office pro autorizovanou konverzi či pomocí převodu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Poté se budeme věnovat práci se spisy. Ukážeme si jejich tvorbu, vkládání dokumentů do existujících spisů, tvorbu konceptů ve spisu, jaké jsou role dokumentů ve spisu a jak se spisy uzavírají.

Také si ukážeme možnosti vyřízení dokumentu – samotné vyřízení, tvorbu odpovědi či přeevidování do samostatné evidence.

Následně se zastavíme u čerstvé novinky ve spisové službě, a to je vazba spisové služby na ostatní moduly IS Munis. Předáme došlou fakturu ze spisové služby do Fakturace, a poté naopak odešleme vystavenou fakturu přes spisovou službu do datové schránky.

Kromě práce s dokumenty se budeme věnovat i dalším věcem. Jednou z nich je tvorba zásilek (tj. poslední krok před odesláním dokumentu), ukážeme si přidání dalších adresátů, tisk obálek a štítků, a možnosti faktického odeslání. Dále se budeme věnovat doručenkám, naučíme se je vyřizovat (aplikovat k dokumentům), vyhledávat a tisknout.

 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
  • Vazba CzechPOINT@Office
  • Převod dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
 • Práce se spisy
  • Tvorba spisů, vkládání dokumentu do spisu, role dokumentu, tvorba konceptů ve spisech, uzavření spisu
 • Vyřízení dokumentu
  • Přeevidování do samostatné evidence
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
  • Předání dokumentu do samostatné evidence Faktur
  • Zaevidování dokumentu ze samostatné evidence do ERMS
 • Tvorba zásilek
 • Práce s doručenkami

Lektor: Zdeněk Vorlíček, zkušený konzultant IS Munis

PC kurz „El. spisová služba Munis ERMS – základní školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
12. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 6190912, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových konceptů, jejich schvalováním a odesíláním.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka zaevidování e-mailu v e-mailové podatelně
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových konceptů
  • Vysvětlení rozdílu mezi konceptem ze šablony, ze souboru a obecným konceptem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u konceptu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Zdeněk Vorlíček, zkušený konzultant IS Munis

Kurz „Modul Poplatky – základní školení“

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
15. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191015, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Modul Poplatky umožňuje velikou variabilitu použití, která přesahuje možnosti jednodenního školení, proto tento kurz bude věnovaný čistě základním operacím v modulu Poplatky – kurz nebude věnovaný vazbě na moduly Komunální odpad či Hřbitovy nebo vedení zdanitelných plnění v tomto modulu.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se chtějí s modulem Poplatky zdokonalit a naučit se efektivní postupy při každodenním používání tohoto modulu.

Na začátek kurzu si vysvětlíme logiku celého modulu – tj. rozdíl mezi přihlášením, předpisem a splátkou. Dále se ukážeme, jak efektivně zakládat nové poplatky (opakované, jednorázové, poplatek za odpad, poplatek za psy, …) Následně budeme pokračovat založením nových plátců včetně jejich přihlášení k poplatkům. Vysvětlíme si, jak hromadně tvořit předpisy na nové období. Také si zkusíme přihlášení k poplatku správně ukončit včetně vypořádání (tj. vytvoření přeplatku a jeho vyplacení).

V další části kurzu si ukážeme, jak efektivně na úhrady splátek (pokladnou či dokladem). V neposlední řadě se budeme věnovat tiskovým výstupům (různé typy přehledů, inventury, …).

 • Založení nového poplatku
  • jednorázové
  • opakované
  • účetní předkontace
 • Tvorba variabilních symbolů
 • Založení nového plátce
 • Přihlášení plátce k poplatku
 • Ukončení přihlášení k poplatku včetně vypořádání
  • Práce s přeplatky
 • Úhrady splátek
  • Jednotlivé platby
  • Hromadné platby
 • Úhrady přes pokladnu či dokladem
 • Přehledy a tisky v modulu Poplatky
Lektoři
 • Petr Fiedler, velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner

Mzdy SQL – průvodce od A do Z

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
10. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191009, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
12. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190912, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
17. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190917, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
19. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190919, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
26. 9. 2019, 9.00–14.00 (VS 3190926, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
8. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191008, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
10. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191010, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
17. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191017, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
22. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191022, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
školení centrály Praha
24. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191024, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
školení centrály Praha
29. 10. 2019, 9.00–14.00 (VS 3191029, cena 2890 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Kurz je vhodný pro mzdové účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve zpracování v nových Mzdách SQL.

V rámci kurzu si ukážeme a vysvětlíme principy fungování modulu Mzdy SQL – tj. členění na zaměstnance a pracovní poměry, možnosti filtrování a možnosti úprav. Dále si společně zadáme všechny nejběžnější pracovní poměry, které se vyskytují na obci. Ukážeme si tedy zadání administrativního pracovníka, neuvolněného a uvolněného zastupitele, zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce a člena volební komise. Ke každé pracovní pozici si zároveň vypočítáme výplatu.

Při výpočtu výplat si ukážeme proplacení dovolené u administrativního pracovníka a uvolněného zastupitele.

Na závěr kurzu si ukážeme a vyzkoušíme provedení závěrky, možnosti tiskových výstupů a datových listů.

 • Zadání nového zaměstnance do evidence
 • Zadání nového pracovního poměru
  • Administrativní pracovník
  • Neuvolněný zastupitel
  • Uvolněný zastupitel
  • Zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti
  • Zaměstnanec na dohodu o provedení práce
 • Zadání více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • Výpočet výplat
  • Administrativního pracovníka
  • Neuvolněného zastupitele
  • Uvolněného zastupitele
  • Zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce
  • Pro více pracovních poměrů najednou
 • Tiskové výstupy
 • Datové listy – rozšířené tiskové výstupy
 • Provedení závěrky
Lektoři:
 • Pavel Češka – velice zkušený vývojář a konzultant IS Munis
 • Martina Stehlíková – dlouholetá a zkušená konzultantka IS Munis

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS