Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

GDPR v prostředí obecních a městských úřadů

seminář pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů

Termíny a místa konání

Praha 3, Táboritská 1000/23, (mapa), Hotel Olšanka, Kongresový sál
školení centrály Praha
12. 12. 2017, 9.00–15.00 (VS 371212, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Brno, Výstaviště 1, (mapa), Kongresové centrum Veletrhy Brno, a. s., sál A
14. 12. 2017, 9.00–15.00 (VS 971214, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit

Program

Charakteristika semináře
Seminář je zaměřen na praktické dopady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) do běžného fungování obecních a městských úřadů. Kromě přehledu legislativy budou probrány příklady zpracování osobních údajů charakteristické pro veřejnou správu. Pozornost bude věnována také průběhu zajištění souladu s GDPR v prostředí obecních a městských úřadů.
Pro koho je školení určeno
Seminář je určen pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů. Účastník by měl mít základní znalost legislativy z oblasti veřejné správy a zákona o ochraně osobních údajů.

Obsah semináře

Úvod
 • Základní přehled o GDPR
 • Porovnání GDPR a zákona č. 101/2000 Sb.
 • Osobní údaje a jejich zpracování
 • Principy ochrany osobních údajů
GDPR podrobněji
 • Zákonné důvody pro zpracování
 • Práva subjektu údajů
 • Povinnosti správce a zpracovatele
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
GDPR pro obce a města
 • Přehled typických zpracování osobních údajů
 • Životní cyklus osobních dat
 • Spisový řád a jeho souvislost s GDPR
 • Zveřejňování informací a GDPR
 • Praktické příklady
Příprava na GDPR
 • Analýza aktuálního stavu zpracování osobních údajů, identifikace rizik
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Jmenování pověřence (DPO)
 • Role informačního systému v GDPR
 • Implementace vhodných opatření
 • Vedení dokumentace
 • Zajištění dlouhodobého souladu s GDPR

Seminář uživatelů IS Munis aneb praktický průvodce nejen pro GDPR

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, (mapa), Kulturní dům, Konferenční sál č. 2
regionální školení
28. 11. 2017, 9.00–13.00 (VS 971128, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Přerov, Horní nám. 9/9, (mapa), Vzdělávací a kulturní středisko Klubu Teplo Přerov, přízemí, hnědý sál
regionální školení
30. 11. 2017, 9.00–13.00 (VS 971130, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení pobočky Brno
1. 12. 2017, 9.00–13.00 (VS 971201, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, (mapa), Fabrika, 3. patro, aula 3.08
regionální školení
5. 12. 2017, 9.00–13.00 (VS 971205, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494/4, (mapa), Hotel Černigov, sál Panorama
regionální školení
7. 12. 2017, 9.00–13.00 (VS 971207, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit

Program

Seminář uživatelů IS Munis aneb praktický průvodce nejen pro GDPR Vás připraví na úkoly, které bude třeba zvládnout během nadcházejících měsíců v souvislosti s užíváním informačního systému Munis. Proto jsme na seminář zařadili:

 • tradiční informace o připravovaných novinkách novoroční aktualizace,
 • přehlednou rekapitulaci kroků, které je třeba provést v souvislosti s přechodem na nový rok v jednotlivých modulech, přičemž detailně se soustředíme na novinky a odlišnosti od minulých let,
 • praktický návod, jak se postupně připravovat na aplikování zásad plynoucích z GDPR v souvislosti s evidováním osobních údajů v IS Munis,
 • ukázku elektronického skartačního řízení, jehož provádění bude patřit mezi opatření nutná v souvislosti s GDPR,
 • informace o novinkách ve výkazech v příštím roce, včetně představení výkazu PKP.

Informace

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS