Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Mzdy – tipy a triky

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
7. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(7/14)
Brno
Brno, Purkyňova 93
14. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(3/12)
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
19. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(4/14)
Brno
Brno, Purkyňova 93
26. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(3/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Upozornění
Podle platného nařízení je ve vnitřních prostorách nutný respirátor a na akci mají povolen vstup pouze osoby s potvrzením o bezinfekčnosti dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (aktuálně je to potvrzení o negativním testu, očkování, či prodělané onemocnění Covid-19).

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

V rámci kurzu si ukážeme a vysvětlíme např.

 • Tipy (karty zaměstnanců, pracovních poměrů, výplat, tiskových výstupů)
 • Rozúčtování mezd s vazbou na účetnictví
 • Datové listy
 • Co možná nevíte
 • Roční vyúčtování
 • Často kladené dotazy
 • A další zajímavé informace…
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro mzdové účetní obcí a měst, které se chtějí zdokonalit ve mzdovém programu a dozvědět se i něco navíc.
Co se naučíte
Kurz vychází z častých dotazů uživatelů. Poskytne Vám lepší orientaci v programu a cenné rady, jak jej naplno využít. Hlavním přínosem je praktická část, ve které objevíte jeho skryté možnosti.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

Ekonomika v IS Munis od A do Z

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
21. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu obsazeno
Brno
Brno, Purkyňova 93
11. 11. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(3/7)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Upozornění
Podle platného nařízení je ve vnitřních prostorách nutný respirátor a na akci mají povolen vstup pouze osoby s potvrzením o bezinfekčnosti dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (aktuálně je to potvrzení o negativním testu, očkování, či prodělané onemocnění Covid-19).

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen. Počítačový kurz bude zaměřený na ekonomické agendy v IS Munis.

 • Účetnictví
  • Číselníky v modulu Účetnictví a Nastavení Ekonomiky 2021
  • Osnova
  • Bankovní účty
  • Dokladové řady
  • Princip předkontačních dokladů z primárních agend
  • Rozpočet
  • Ukázka výhod používání šablon a předpisů
 • Primární agendy
  • Vysvětlení a ukázka vzniku předkontačních dokladů v primárních agendách
  • Ukázka efektivního účtování - tj. přenos přes pracovní stůl a přenos dat
 • Tvorba výstupů
  • Výstupy v modulu Účetnictví
  • Ukázka definice výkazů a její úprava
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný jak pro začínající účetní, tak pro stávající, kteří si chtějí rozšířit své znalosti.
Co se naučíte
Vysvětlíme si úplné základy fungování ekonomických agend v IS Munis. Jako základ projdeme modul Účetnictví a jeho číselníky, vysvětlíme si fungování dokladových řad, zadáme nový bankovní účet, doplníme osnovu, vytvoříme rozpočtové opatření a mnoho dalšího. Projdeme jednotlivé primární agendy, ukážeme si tipy a možnosti na konkrétních příkladech a jejich provázání do Účetnictví. Vše bude směřovat k tvorbě účetních výkazů. Ukážeme si, že každý výkaz má definici, kterou lze upravit. Dále předvedeme, jak sestavené výkazy kontrolovat a jak dohledat i opravit případné chyby v Účetnictví.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

El. spisová služba Munis ERMS – pro pokročilé

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
5. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(0/14)
Brno
Brno, Purkyňova 93
2. 11. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(0/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Upozornění
Podle platného nařízení je ve vnitřních prostorách nutný respirátor a na akci mají povolen vstup pouze osoby s potvrzením o bezinfekčnosti dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (aktuálně je to potvrzení o negativním testu, očkování, či prodělané onemocnění Covid-19).

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz volně navazuje na základní školení Elektronické spisové služby Munis ERMS. Kurz bude zaměřený především na modul ERMS Úředník.

Co nás čeká:

 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
 • Práce se spisy
 • Vyřízení dokumentu
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
 • Tvorba zásilek
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří již zvládají základní operace a chtějí rozšířit své znalosti o pokročilé funkcionality, jaké tento modul umožňuje.
Co se naučíte
Na začátku kurzu se budeme věnovat ztvárnění dokumentu – vysvětlíme si pojem jako takový a ukážeme si samotnou tvorbu nových ztvárnění. Poté se budeme věnovat práci se spisy. Ukážeme si jejich tvorbu, vkládání dokumentů do existujících spisů, tvorbu konceptů ve spisu, jaké jsou role dokumentů ve spisu a jak se spisy uzavírají. Také si ukážeme možnosti vyřízení dokumentu – samotné vyřízení, tvorbu odpovědi či přeevidování do samostatné evidence. Kromě práce s dokumenty se budeme věnovat i dalším věcem. Jednou z nich je tvorba zásilek (tj. poslední krok před odesláním dokumentu), ukážeme si přidání dalších adresátů, tisk obálek a štítků, a možnosti faktického odeslání.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

Spisová služba – příprava pro spisovnu

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
12. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(4/13)
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
14. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(0/10)
Brno
Brno, Purkyňova 93
19. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(2/12)
Brno
Brno, Purkyňova 93
21. 10. 2021, 9.00–13.30 2890 Kč/osobu
(1/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Upozornění
Podle platného nařízení je ve vnitřních prostorách nutný respirátor a na akci mají povolen vstup pouze osoby s potvrzením o bezinfekčnosti dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (aktuálně je to potvrzení o negativním testu, očkování, či prodělané onemocnění Covid-19).

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace, jak připravit popis spisovny a nastavit ukládání dokumentů a spisů do spisovny.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifické aspekty přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Převzetí a ukládání ve spisovně
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Kontroly dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků těchto entit a to také hromadným způsobem.
  • Příprava ukládacích jednotek a předání do spisovny.
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak správně připravit dokumenty pro spisovnu.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS