Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Příprava pro spisovnu

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
13. 4. 2023, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu
(11/12)
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
18. 4. 2023, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu
(6/12)

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace o ERMS spisovně.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifika přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Předávání dokumentů a spisů do spisovny
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Hromadná kontrola dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků.
  • Příprava ukládacích jednotek a jejich předání do spisovny.
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro všechny, kteří vyřizují dokumenty a spisy.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Průvodce elektronickou skartací

seminář ve formě počítačového kurzu

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14
27. 4. 2023, 9.00–13.30 3480 Kč/osobu obsazeno

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Na kurzu si ukážeme
 • Nastavení spisovny a její struktury
 • Přebírání ukládacích jednotek ve spisovně
 • Kontroly prošlých skartačních lhůt dokumentů a spisů
 • Proces skartačního řízení od A do Z
 • Komunikaci s archivářem a práci s portálem nacr.cz
 • Formální skartační řízení pro již vyřazené dokumenty
 • Vrácení dokumentů/spisů ze spisovny
Komu je kurz určen
Kurz je určen těm, kteří začínají s elektronickou skartací a mají ve správě spisovnu i komunikaci s archivářem.

Seznámíme se také s portálem nacr.cz, který slouží pro předkládání skartačního návrhu a výběru dokumentů i spisů k předání do archivu. Nasimulujeme si celé skartační řízení tak, aby se dal proces jednoduše přenést na vaše úřady.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, zákl. občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb ať máte náskok

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 4, Budějovická 15
25. 5. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Hradec Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
6. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II
8. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001
9. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Pasteurova 1
13. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Přerov
Přerov, Horní nám. 9/9
15. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Svitavy
Svitavy, Wolkerova alej 92/18
20. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Brno
Brno, Cejl 530/73
22. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis

Program bude upřesněn později.

Informace

 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS