SolónLetní vydání Solóna již brzy na vašich úřadech

Nejnovější vydání Solóna s pořadovým číslem tři letošního roku obsahuje jako vždy spoustu aktuálních informací z veřejné správy, nové a novelizované právní předpisy či metodické pokyny. V časopise samozřejmě nechybí ani tradiční Tipy na práci s IS Munis, které jsou v tomto vydání věnovány modulům ERMS, Komunální odpad, Mzdy, Poplatky a Seznam obyvatel a volby.

Od nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, známém pod zkratkou „nařízení eIDAS“, vyvstala v České republice potřeba nového řešení pro elektronickou alternativu institutu úředně ověřeného elektronické podpisu. Tomuto tématu je v Solónovi věnovaný samostatný článek s názvem Úředně ověřený elektronický podpis.

I třetí vydání Solóna letošního roku obsahuje informace související s válkou na Ukrajině. Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo program, který pomáhá obcím s rekonstrukcemi bytů primárně určeným pro ukrajinské uprchlíky, a žádosti je tak možné podávat až do 31. srpna. V Solónovi jsou dále k dispozici často kladené dotazy k výzvě z programu Ukrajina.

Jedním z důležitých témat nového Solóna jsou i volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. a 24. září. Kromě přehledu termínů a lhůt Solón obsahuje i informace o způsobu hlasování ve volbách. Pozornost je v Solónovi dále věnovaná místním a správním poplatkům nebo zákonným zmocněním k obecně závazným vyhláškám.

Tipy na práci s IS Munis upozorňují na to, že se z modulu ERMS dají předávat některé typy dokumentů i do ostatních programů IS Munis. V Komunálním odpadu se pak Tipy věnují práci se statistikou, ve Mzdách tisku výplatních pásek a v Poplatcích tisku seznamu splátek. Užitečný je určitě i tip na rozšíření údajů v modulu Seznam obyvatel a volby.

Pokud ještě Solóna neodebíráte, můžete si ho objednat prostřednictvím e-mailu solon@triada.cz. Jeho ceník je k dispozici na adrese www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS