SolónPodzimní Solón se spoustou nových informací

Na úřady míří nové vydání Solóna, které obsahuje jako vždy výčet všech nejdůležitějších informací z veřejné správy za uplynulé čtvrtletí a také úplná znění nových a novelizovaných zákonů a vyhlášek. Těšit se samozřejmě můžete i na Tipy na práci s IS Munis, které se tentokrát věnují modulům ERMS, Komunální odpad, Majetek, Mzdy a Seznam obyvatel a volby.

Letošní podzim je na vašich úřadech spojený s volbami do obecních zastupitelstev. V souvislosti s nimi Ministerstvo vnitra aktualizovalo metodické doporučení ke správě obce v době od konání voleb do zvolení nových obecních orgánů, včetně souvisejících právních nároků dosavadních i nově zvolených členů zastupitelstev. V Solónovi proto najdete odkaz na několik vzorů úkonů vztahujících se k ustavujícímu jednání zastupitelstva.

Za pozornost určitě stojí i další dokumenty Ministerstva vnitra, ať už se jedná o aktualizované metodické doporučení k tvorbě obecně závazných vyhlášek regulujících místní záležitosti veřejného pořádku nebo Jednací řády zastupitelstev obcí.

V roce 2023 má dojít k mnoha změnám v oblasti datových schránek, které budou mít výrazný dopad jak na množství zřízených datových schránek, a tím i potencionálních adresátů, jimž bude do těchto schránek doručováno, tak na parametry přenášených datových zpráv. Více si o těchto změnách můžete přečíst v úvodním článku tištěné brožury Solóna.

V Tipech na práci s IS Munis se dozvíte o rychlých funkcích na detailu dokumentu v ERMS. V modulu Komunální odpad se naučíte aktivovat barevné odlišení na seznamu plátců a v modulu Majetek zase to, jak skrývat místnosti, které už nepoužíváte. Tipy ve Mzdách se věnují zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a v modulu Seznam obyvatel a volby pak nové statistice s názvem Průměrný věk.

Pokud ještě Solóna na vašem úřadě nemáte předplaceného, můžete si ho objednat prostřednictvím e-mailu solon@triada.cz. Jeho ceník najdete na adrese www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS