Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republikySdružení tajemníků městských a obecních úřadů opět i s námi

Podzimního setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, které se v říjnu uskutečnilo v Brně, se zúčastnili i zástupci společnosti Triada. Účastníci tohoto celostátního odborného semináře tak měli možnost seznámit se na stánku Triada jak s kompletní nabídkou modulů IS Munis, tak s aktuálním výhledem v oblasti rozvoje a dalšího rozšiřování IS Munis.

Největší pozornost vzbudila na setkání tajemníků zejména spisová služba, konkrétně plánované změny v informačním systému datových schránek a budoucí atestace spisových služeb. Hodně se diskutovalo také o možnosti nechat si na obcích nebo městech zaktualizovat spisový řád. Účastníci semináře se dále zajímali o zveřejňování dřívějších vyhlášek ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nebo o modul Evidence smluv.

DMO Munis DVS OF ISSS