SolónNové vydání Solóna opět i s Tipy na práci s IS Munis

Na konci května doputuje na vaše úřady druhé vydání elektronické publikace Solón. V letošním roce do něj přibylo několik nových rubrik, například Okénko pro zastupitele nebo Sociální sítě. V Solónovi najdete i tradiční Tipy na práci s IS Munis věnované tentokrát ERMS, Komunálnímu odpadu či Rozpočtu. Připraveny jsou pro vás také krátké anotace nových a novelizovaných zákonů, abyste je nemuseli studovat úplně celé. A chybět nebude ani anketa, v níž Solón zjišťoval, jaké investice se vám nejvíce vydařily v loňském roce a co máte v plánu letos.

V úvodu tištěné brožury Solóna si budete moci přečíst článek s názvem Obce a dobíječky pro elektromobily. Současný trend evropské politiky určuje „Zelená dohoda“ a jedním z jejích hlavních cílů je rozvoj elektromobility. Postupný, ale trvalý přechod od automobilů se spalovacími motory k vozidlům s elektrickým pohonem, se už asi nedá odvrátit. Narůstající počet elektromobilů ale bude možný pouze za předpokladu, že se podaří vybudovat rozsáhlou síť nabíjecích stanic. A protože se to bezprostředně týká i samospráv, přináší Solón v nejnovějším vydání podrobné informace o tom, jak by vše mělo fungovat.

Rubrika Okénko pro zastupitele se věnuje vyhrazeným pravomocem zastupitelstva obce. Za pozornost dále stojí odpovědi expertů z advokátní kanceláře KVB na nejčastější dotazy související s chodem obcí. Dozvíte se tak mimo jiné, v jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, nebo jestli se vztahuje na mikroregion založený jako dobrovolný svazek obcí zákon o obcích.

Počátkem roku 2023 došlo v řadě obcí k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Pokud se taková situace stala i u vás, přečtěte si stanovisko, které k tomu společně vydalo Ministerstvo vnitra s Ministerstvem financí. V Solónovi navíc najdete i aktuální vzory nejčastěji používaných obecně závazných vyhlášek.

Tipech na práci s IS Munis se dozvíte o nových možnostech vyhledávání v elektronické spisové službě Munis ERMS nebo v modulu Seznam obyvatel a volby a zjistíte, co všechno si můžete nastavit v Komunálním odpadu do variabilního symbolu. Spoustu novinek obsahuje i modul Rozpočet, ať už se to týká nových funkcí na exportu návrhu rozpočtu do Excelu nebo možnosti nastavit si výchozí texty změn pro rozpočtová opatření.

Pokud Solóna ještě neodebíráte a měli byste o něj zájem, podívejte se na jeho webové stránky www.solon.cz. Najdete tam jeho ceník a můžete si ho touto cestou rovnou i objednat.

DMO Munis DVS OF ISSS