SolónNa vaše úřady doputoval nový Solón

Na přelomu července a srpna na vaše úřady doputovalo nejnovější vydání Solóna. Kromě aktuálních informací z veřejné správy, nových a novelizovaných právních předpisů či metodických pokynů v něm ani tentokrát nechybí tradiční Tipy na práci s IS Munis. Ve třetím vydání letošního roku jsou věnovány modulům ERMS, Evidence smluv, Komunální odpad, Poplatky a Účetnictví. Těšit se můžete i na zajímavé příspěvky ze sociálních sítí nebo anketu s některými z vás – na ryze letní téma.

Jedním z nejdůležitějších interních předpisů obcí a měst je spisový řád, který popisuje vnitřní fungování úřadu a stanoví základní pravidla pro konkrétní etapy životního cyklu dokumentů na úřadě – od jejich přijmu až po vyřízení a uložení ve spisovně. V novém vydání Solóna se dočtete, jakým způsobem se spisový řád tvoří a jak vám můžeme být s jeho sestavením nápomocní. Najdete v něm i ohlas městského úřadu Chlum na tvorbu spisového řádu.

Jednou z letošních nových rubrik Solóna je Okénko pro zastupitele. Přehledně tentokrát shrnuje, jaké typy právních předpisů se na obcích a městech vydávají a co všechno je možné regulovat obecně závaznými vyhláškami. Jak se již stalo zvykem, v Solónovi jsou pro vás pravidelně k dispozici také odpovědi expertů z advokátní kanceláře KVB na nejčastější dotazy související s chodem obcí.

Pokud se chystáte modernizovat nebo budovat zásobování pitnou vodou, věnujte pozornost novým dotačním výzvám Operačního programu Životního prostředí. O podporu můžete žádat také v případě, že chystáte projekt související s protipovodňovými systémy. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani Příručka správného osvětlení, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí. Shrnuje v ní pravidla pro bezpečné a kvalitní osvětlení, které je současně příznivé k životnímu prostředí a minimalizuje negativní dopady světelného znečištění. Zajímavé jsou i nejnovější metodické pokyny Ministerstva financí týkající se územních rozpočtů.

Tipy na práci v IS Munis vás v ERMS upozorňují na novinky související s vytvářením transakčních protokolů.Evidenci smluv si nově můžete zobrazovat barevnou legendu a v Komunální odpadu zase v přehledu poplatníků označení čísla domu.Poplatcích si můžete připomenout, jak se správně přihlašovat k poplatkům, a co se týká modulu Účetnictví, tam se díky Tipům na práci s IS Munis seznámíte s jednou žhavou novinkou – zobrazováním účetní věty bez nul.

Další vydání Solóna je plánováno na konec září. Pokud ho ještě neodbíráte, napište si o něj na solon@triada.cz. Na stejný e-mail můžete směřovat i Vaše případné podněty do příštích vydání. Objednat si Solóna můžete také na webových stránkách www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS