SolónNa úřady míří podzimní vydání Solóna

V nejbližších dnech dorazí na obce a města nejnovější vydání Solóna a jako vždy bude nabité novinkami a aktualitami z veřejné správy, přehledem aktuální legislativy či nových dotačních titulů.

Podzimní vydání Solóna míří na úřady v době, kdy se většina účetních seznamuje s novým programem Mzdy SQL. Solón proto nejenom v tomto čtvrtém čísle, ale i v následujících vydáních, bude Mzdám věnovat zvýšenou pozornost, a bude se všem snažit co nejvíce ulehčit práci s nimi. V Tipech na práci s IS Munis se tentokrát nachází informace o tom, jak fungují v nových Mzdách bankovní účty a údaje vlastní firmy. Nechybí ani tip na to, jak správně nastavit převod výplaty na účet nebo zadat dohodu o provedení práce. To vše, a ještě víc se nachází v článku s názvem Začínáme se Mzdami SQL. Tipy na práci s IS Munis se dále týkají ERMS, konkrétně úpravy šablon vzorových dopisů.

Solón se v nejnovějším vydání věnuje také dotacím – obce, které letos postihly přívalové deště, mohou do konce října požádat o dotace na obnovu svého majetku. Pro žadatele je připraveno celkem 50 miliónů korun. Velmi zajímavé je rovněž osmé kolo Programu rozvoje venkova, protože je mimo jiné zaměřeno na boj s kůrovcem, což je v poslední době téma více než aktuální.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo řadu metodických pokynů a materiálů, které určitě také stojí za pozornost, a proto na ně Solón upozorňuje – jedním z nich je metodické doporučení týkající se výborů a komisí obcí. Další dokument tohoto ministerstva je věnovaný častým pochybením obcí při nakládání s nemovitým majetkem obce a v přehledu aktualizace Solóna se pak nachází ještě tip na nejnovější stanovisko Ministerstva vnitra.

Solón pamatuje v podzimním čísle i na obecní vyhlášky a obcím přináší aktualizovaný přehled zákonných zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek.

V tištěné brožuře Solóna je jako vždy k dispozici výčet aktuálních nových a novelizovaných právních předpisů – ke každému z nich je napsaná krátká anotace, aby pracovníci obcí a měst nemuseli zákony číst celé, a přitom byli v obraze.

Pokud ještě na svém úřadě Solóna neodebíráte, máte možnost si ho objednat na stránkách www.solon.cz, a mít tak všechny aktuální informace a novinky vždy zavčas na svém úřadě.

DMO Munis DVS OF ISSS