Jsme stále s vámi. I v roce 2021

Společnost Triada vám zůstává plně k dispozici i v roce 2021 a veškeré svoje služby nabízí ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, aby na vašich úřadech mohl IS Munis plnohodnotně fungovat. Jsme stále s Vámi, společně to zvládáme

Vaše požadavky se vždy snažíme řešit způsobem, který vám co nejvíce vyhovuje. Proto ani v současné složité situaci nedochází z naší strany k vyloučení konzultací a servisu probíhajícího přímo u vás, v místě zákazníka, s cílem zajištění nutného provozu vašeho systému a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou.

Společně to zvládáme.

DMO Munis DVS OF ISSS