GDPR – měsíc do startu

(Aktuální semináře)

Program

Charakteristika semináře
Seminář rekapituluje jednotlivé kroky, které je třeba provést při přípravě na GDPR. Na příkladech budou probrány nálezy zjištěné při analýze shody a možnosti jejich vypořádání. Budou zdůrazněny úkoly, které je nezbytně nutné splnit do doby účinnosti GDPR a budou také uvedeny cíle, jejichž dosažení je možné rozložit do delšího časového horizontu. Bude věnována pozornost výkonu práv subjektů údajů, jakožto jedné z nejdůležitějších částí GDPR, na kterou je nutné se zaměřit ihned po datu účinnosti. Budou také předány informace o aktuálním vývoji stanovisek k GDPR.
Pro koho je školení určeno
Seminář je určen pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů. Účastník by měl mít základní znalost legislativy z oblasti veřejné správy a zákona o ochraně osobních údajů.

Obsah semináře

Příprava na GDPR
 • Aktuální informace k GDPR
 • Fáze přípravy na GDPR
 • Analýza shody s GDPR a její výsledek
 • Příklady nalezených rizik a jejich snižování
Příprava informačního systému na GDPR
 • Základní nastavení zabezpečení
 • Evidence zákonných důvodů
 • Zálohování a archivace
Výkon práv subjektů údajů
 • Práva subjektů údajů
 • Evidence
 • Proces výkonu práv subjektů údajů
 • Výkon práv subjektů údajů v informačním systému
DMO Munis DVS OF ISSS