DPH v IS Munis od A do Z

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Kurz je vhodný především pro účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení DPH v IS Munis.

V rámci kurzu si ukážeme, jakým způsobem funguje podpora DPH v IS Munis. Vytvoříme a zaevidujeme všechny typy daňových dokladů, provedeme sestavení daňového přiznání, záznamní povinnosti a samozřejmě kontrolního hlášení. Ukážeme si, jak efektivně provádět kontroly mezi těmito výkazy, abyste měli jistotu, že výkazy jsou bez chyby. Shrneme si také možnosti odesílání jednotlivých výkazů.

Kurz bude věnovaný také novinkám z daňového balíčku 2019 včetně možných dopadů do IS Munis.

 • Princip DPH v IS Munis
  • Novinky v daňovém balíčku
 • Základní nastavení pro DPH
 • Vytváření a evidence všech typů daňových dokladů
 • Sestavení a následná kontrola:
  • Výkazu DPH
  • Záznamní povinnosti
  • Kontrolního hlášení
 • Možnosti odesílání elektronických výkazů včetně kontrol
Lektor
Daniel Mora – velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner se specializací na účetní a daňovou problematiku
DMO Munis DVS OF ISSS