Kurz „Modul Poplatky – základní školení“

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Modul Poplatky umožňuje velikou variabilitu použití, která přesahuje možnosti jednodenního školení, proto tento kurz bude věnovaný čistě základním operacím v modulu Poplatky – kurz nebude věnovaný vazbě na moduly Komunální odpad či Hřbitovy nebo vedení zdanitelných plnění v tomto modulu.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se chtějí s modulem Poplatky zdokonalit a naučit se efektivní postupy při každodenním používání tohoto modulu.

Na začátek kurzu si vysvětlíme logiku celého modulu – tj. rozdíl mezi přihlášením, předpisem a splátkou. Dále se ukážeme, jak efektivně zakládat nové poplatky (opakované, jednorázové, poplatek za odpad, poplatek za psy, …) Následně budeme pokračovat založením nových plátců včetně jejich přihlášení k poplatkům. Vysvětlíme si, jak hromadně tvořit předpisy na nové období. Také si zkusíme přihlášení k poplatku správně ukončit včetně vypořádání (tj. vytvoření přeplatku a jeho vyplacení).

V další části kurzu si ukážeme, jak efektivně na úhrady splátek (pokladnou či dokladem). V neposlední řadě se budeme věnovat tiskovým výstupům (různé typy přehledů, inventury, …).

 • Založení nového poplatku
  • jednorázové
  • opakované
  • účetní předkontace
 • Tvorba variabilních symbolů
 • Založení nového plátce
 • Přihlášení plátce k poplatku
 • Ukončení přihlášení k poplatku včetně vypořádání
  • Práce s přeplatky
 • Úhrady splátek
  • Jednotlivé platby
  • Hromadné platby
 • Úhrady přes pokladnu či dokladem
 • Přehledy a tisky v modulu Poplatky

Lektor: Petr Fiedler, velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner

DMO Munis DVS OF ISSS