Účetnictví Munis SQL

(Aktuální semináře)

Program

  • porovnání základních funkcí programů (pořízení dokladu, rozpočtu, PS, účetní opravy, uzávěrky, vyhledávání, ...)
  • pracovní stůl a přenos předkontací
  • oběh dokladů v ekonomických agendách
  • harmonogram a průběh převodu dat
  • úpravy tiskových sestav
  • zálohování dat informačního systému Munis
  • modelové účetní případy, diskuze
DMO Munis DVS OF ISSS