Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!

(Aktuální semináře)

Program

Na pravidelném odborném semináři v Plzni padla myšlenka věnovat jedno celé dopoledne povídání čistě jenom spisové službě – odborně, ale srozumitelně! Běžně v praxi každý úřad elektronickou spisovou službu používá, ale mnohdy některé operace vykonává, aniž by věděl proč a jaké má návaznosti. Vedení spisové služby je pro OVM nejenom povinností, ale především má ulehčit práci s dokumenty.

Proto jsme se na základě poptávky rozhodli uspořádat odborný seminář „IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!“ Je určen pro všechny, kteří na úřadě pracují a dostanou se do styku se spisovou službou. A navíc srdečně zveme starostky/starosty! Nejenom že je rádi uvidíme, ale jejich zapojení a orientace ve výkonu spisové služby je více než žádoucí!

Odborně a přesto srozumitelně si řekneme, co v praxi znamená výkon spisové služby, tedy postup při zajišťování odborné správy dokumentů došlých i vzešlých z činnosti původce, zahrnující příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

Lektor: Vladan Vlk

DMO Munis DVS OF ISSS