PC kurz „Spisová služba – příprava pro spisovnu až po ověření SIP balíčků”

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace, jak připravit popis spisovny a nastavit ukládání dokumentů a spisů do spisovny.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifické aspekty přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Převzetí a ukládání ve spisovně
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Kontroly dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků těchto entit a to také hromadným způsobem.
  • Příprava ukládacích jednotek a předání do spisovny.
  • Převzetí do spisovny a uložení podle struktury spisovny nastavené podle prvního bodu kurzu.
 5. Příprava pro testovací skartační návrh
  • Jak si ověřit kvalitu SIP balíčků prostřednictvím portálu Národního archivu.
  • Informace k přípravě zkušebního skartačního návrhu.
Lektoři
 • Petr Fiedler, zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner
 • Ing. Jiří Holub, velice zkušený konzultant IS Munis
DMO Munis DVS OF ISSS