DPH v IS Munis od A do Z

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Kurz je vhodný především pro účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení DPH v IS Munis.

V rámci kurzu si ukážeme, jakým způsobem funguje podpora DPH v IS Munis. Vytvoříme a zaevidujeme všechny typy daňových dokladů, provedeme sestavení daňového přiznání, záznamní povinnosti a samozřejmě kontrolního hlášení. Ukážeme si, jak efektivně provádět kontroly mezi těmito výkazy, abyste měli jistotu, že výkazy jsou bez chyby. Shrneme si také možnosti odesílání jednotlivých výkazů.

 • Princip DPH v IS Munis
 • Základní nastavení pro DPH
 • Vytváření a evidence všech typů daňových dokladů
 • Sestavení a následná kontrola:
  • Výkazu DPH
  • Záznamní povinnosti
  • Kontrolního hlášení
 • Možnosti odesílání elektronických výkazů včetně kontrol
Lektor
 • Daniel Mora
DMO Munis DVS OF ISSS