Ekonomika v IS Munis od A do Z

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen. Počítačový kurz bude zaměřený na ekonomické agendy v IS Munis.

 • Účetnictví
  • Číselníky v modulu Účetnictví a Nastavení Ekonomiky 2021
  • Osnova
  • Bankovní účty
  • Dokladové řady
  • Princip předkontačních dokladů z primárních agend
  • Rozpočet
  • Ukázka výhod používání šablon a předpisů
 • Primární agendy
  • Vysvětlení a ukázka vzniku předkontačních dokladů v primárních agendách
  • Ukázka efektivního účtování – tj. přenos přes pracovní stůl a přenos dat
 • Tvorba výstupů
  • Výstupy v modulu Účetnictví
  • Ukázka definice výkazů a její úprava
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný jak pro začínající účetní, tak pro stávající, kteří si chtějí rozšířit své znalosti.
Co se naučíte
Vysvětlíme si úplné základy fungování ekonomických agend v IS Munis. Jako základ projdeme modul Účetnictví a jeho číselníky, vysvětlíme si fungování dokladových řad, zadáme nový bankovní účet, doplníme osnovu, vytvoříme rozpočtové opatření a mnoho dalšího. Projdeme jednotlivé primární agendy, ukážeme si tipy a možnosti na konkrétních příkladech a jejich provázání do Účetnictví. Vše bude směřovat k tvorbě účetních výkazů. Ukážeme si, že každý výkaz má definici, kterou lze upravit. Dále předvedeme, jak sestavené výkazy kontrolovat a jak dohledat i opravit případné chyby v Účetnictví.
DMO Munis DVS OF ISSS