Elektronická spisová služba Munis ERMS

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen. Počítačový kurz spojuje základní a pokročilé školení Elektronické spisové služby Munis ERMS.

Co nás čeká
  • Hlavní adresář
  • Vysvětlení oběhu dokumentů na úřadu
  • Tvorba nových konceptů
  • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
  • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
  • Práce se spisy
  • Vyřízení dokumentu
  • Vazba na ostatní moduly IS Munis
  • Tvorba zásilek
DMO Munis DVS OF ISSS