Příprava pro spisovnu

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace o ERMS spisovně.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifika přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Předávání dokumentů a spisů do spisovny
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Hromadná kontrola dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků.
  • Příprava ukládacích jednotek a jejich předání do spisovny.
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro všechny, kteří vyřizují dokumenty a spisy.
DMO Munis DVS OF ISSS