Co nás čeká a zřejmě nemine aneb s IS Munis do roku 2010

(Aktuální semináře)

Program

  • Jak připravit IS na přechod do nového roku – opakování a změny v souvislosti s plánovanou účetní reformou.
  • Nastavení nových sazeb DPH pro rok 2010.
  • Praktické zkušenosti s datovými schránkami po měsíci ostrého provozu.
  • Elektronická fakturace – vazba Fakturace na Kancelář, standard el. fakturace, příjem a vystavení elektronické faktury.
  • Jednotné účetnictví státu se blíží – předpokládaný sled vyhlášek a jak na to bude reagovat IS Munis.
  • Krátce o základních registrech veřejné správy – předpoklad ovlivnění IS na městech a obcích.
  • Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb – základní informace a výhled pro nejbližší roky.
DMO Munis DVS OF ISSS