Účetní reforma 2010, eGovernment a IS Munis

(Aktuální semináře)

Program

 • Účetní reforma 2010.
 • Vazba mezi ekonomickými moduly systému Munis.
 • Datové schránky, spisová služba a další nástroje eGovernmentu.

Podrobně

 • Jak připravit IS na přechod do nového roku
  standardní postupy a změny v souvislosti s plánovanou účetní reformou
 • Nastavení nových sazeb DPH pro rok 2010
 • Praktické zkušenosti s datovými schránkami
 • Krátce o základních registrech veřejné správy
  předpoklad ovlivnění IS na městech a obcích
 • Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb
  základní informace a výhled pro nejbližší roky
 • Elektronická fakturace
  vazba Fakturace na Kancelář, standard el. fakturace, příjem a vystavení elektronické faktury
 • Otevření účetních knih
  praktický postup při zadávání převodových můstků
DMO Munis DVS OF ISSS