Průvodce elektronickou skartací

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Na kurzu si ukážeme
  • Nastavení spisovny a její struktury
  • Přebírání ukládacích jednotek ve spisovně
  • Kontroly prošlých skartačních lhůt dokumentů a spisů
  • Proces skartačního řízení od A do Z
  • Komunikaci s archivářem a práci s portálem nacr.cz
  • Formální skartační řízení pro již vyřazené dokumenty
  • Vrácení dokumentů/spisů ze spisovny
Komu je kurz určen
Kurz je určen těm, kteří začínají s elektronickou skartací a mají ve správě spisovnu i komunikaci s archivářem.

Seznámíme se také s portálem nacr.cz, který slouží pro předkládání skartačního návrhu a výběru dokumentů i spisů k předání do archivu. Nasimulujeme si celé skartační řízení tak, aby se dal proces jednoduše přenést na vaše úřady.

DMO Munis DVS OF ISSS