Výkaznictví ISM

(Aktuální semináře)

Program

Od aktualizace IS Munis v. 3.13.10 bylo provedeno oddělení výkazů z modulu Účetnictví do samostatného modulu Výkaznictví, který umožňuje tvorbu účetních výkazů Rozvaha, Výsledovka a Příloha. Další výkazy budou postupně doplňovány. Tento modul uživatelům nabízí komfortnější práci s výkazy a provádí nově také kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb dle MF.

Pokud se chcete dozvědět, jak efektivně obsluhovat tento nový modul, pak je školení určeno právě Vám!

DMO Munis DVS OF ISSS