Nová pravidla, nové moduly a nový rok v IS Munis

(Aktuální semináře)

Program

 • Nová pravidla pro místní poplatky
  • Novela zákona o místních poplatcích
  • Související zmínky o novém daňovém řádu
  • Nastavení a možnosti modulu Poplatky
  • Vazba Poplatky–Spisová služba
 • Nové moduly IS Munis
  • Výkaznictví ISM – přehled možností a využití vazeb
  • CSÚIS Komunikátor – vazba na Účetnictví a Výkaznictví, jak efektivně kontrolovat výsledky
 • Postupující účetní reforma
  • Aktuální informace o nových ročních účetních výkazech (v rozsahu v jakém budou v daném okamžiku známé)
 • Nový rok v IS Munis
  • Jak připravit IS na přechod do nového roku – opakování a změny v souvislosti s plánovanou účetní reformou
  • Přechod v modulech IS Munis krok za krokem
DMO Munis DVS OF ISSS