Nový správní řád a elektronická komunikace

(Aktuální semináře)

Program

  • správní řád – na co by se nemělo zapomenout
  • elektronická podatelna, její zřízení a provoz
  • vyhotovování a doručování elektronických dokumentů

Školení je určeno pracovníkům podatelen, sekretariátů a všem, kterých se týká problematika správního řádu.

DMO Munis DVS OF ISSS