S IS Munis do roku 2012 snadno a rychle

(Aktuální semináře)

Program

  • Metodika zaúčtování oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku k 31. 12. 2011
  • Metodika sestavování podkladů pro zaúčtování opravných položek k pohledávkám
  • Přenesení daňové povinnosti u přijatých faktur
  • Postup přechodu na nový rok v modulech IS Munis – opakování a novinky

DMO Munis DVS OF ISSS