O integraci základních registrů, odpisech, majetku

(Aktuální semináře)

Program

Základní registry
– obecné principy, aneb čekají Vás větší změny, než si myslíte
– jak se IS Munis připravuje
– jak se máte nyní připravovat, aneb co Vás čeká a nemine
Odpisy a Majetek v novém
– jak postupovat při odpisech majetku
– rozdělení odpisových a účetních období
– nový modul Majetek
Novinky v účetnictví
– pomocný analytický přehled
– přenesení daňové povinnosti
DMO Munis DVS OF ISSS