Ať Vám neujede Munis (aneb stále se něco děje)

(Aktuální semináře)

Program

Základní registry
  • Co jste již zvládli
  • Co vás ještě čeká
Nový adresář
  • Představení nového vzhledu připravované řady modulů IS Munis
  • Ukázka práce s novým adresářem
Majetek ISM
  • Převodní program modulu Majetek ISM
  • Nový styl předkontací v modulu Majetek ISM
Přechod na nový rok v modulech Munis
  • Rekapitulace podstatných kroků
DMO Munis DVS OF ISSS