Seminář uživatelů IS Munis (aneb nezastavujeme)

(Aktuální semináře)

Program

Přehled novinek a aktualit IS Munis
 • připravujeme změnu aktualizačního procesu
 • co Vás čeká v nejbližší i méně blízké době
Základní registry
 • všichni se těšíme na kompozitní služby
 • problematika adresních bodů v IS Munis
 • metodiky k agendovým rolím
Majetek ISM
 • dokončení převodu
 • speciální metodické postupy
 • vazba na Účetnictví
DPH
 • elektronický daňový doklad
 • ručení za daň a Registr plátců
 • změny v záznamní povinnosti
Sdílené služby
 • obecné principy
 • služby portálu iMunis.cz
DMO Munis DVS OF ISSS