Seminář uživatelů IS Munis (aneb novinek je stále dost)

(Aktuální semináře)

Program

Aktuality a aktualizace IS Munis
 • přehled aktualizací
 • obsah připravované aktualizace 3.22
Legislativní okénko
 • zákon o kybernetické bezpečnosti a obce
 • open-data
 • novelizace v oblasti spisové služby
 • majetek a odpisování – nový účetní standard
Výkazy
 • výklad k jednotlivým částem účetních výkazů
 • co bylo letos nového, co jste mohli ve čtvrtletí přehlédnout
 • příklady z praxe
Bezhotovostní platby
 • možnosti propojení IS Munis a platebních terminálů
 • zpracování výpisů z bank
Změny v agendách v základních registrech
 • co dělat, když se mění registrované agendy a činností role v RPP
 • EO a ZR
 • ukázky využití vazby na ZR v modulech IS Munis
 • nová funkcionalita Munizaru Plus – vazba na hlavní adresář
Hlavní adresář Munis
 • Tipy k práci s novým adresářem
Připravujeme pro Vás…
 • Modul Evidence smluv
 • Rozklikávací rozpočet
DMO Munis DVS OF ISSS