Řešení úkolů plynoucích z nového správního řádu

(Aktuální semináře)

Program

  • nastavení modulu Kancelář pro nový správní řád
  • základní vedení spisu v modulu Kancelář
  • nový modul Správní řízení – praktická ukázka nastavení a vedení řízení
  • legalizace a vidimace prostřednictvím výpočetní techniky
  • diskuse o spisové značce a dalších legislativních pojmech
  • využití čárového kódu ve spisové službě
DMO Munis DVS OF ISSS