Seminář uživatelů IS Munis

(Aktuální semináře)

Program

Aktuality a aktualizace IS Munis
 • Přehled aktualizací IS Munis
 • Informace o změnách technologií v souvislosti s IS Munis (Windows XP, Windows Server 2003, protokol TLS)
 • Přehled novinek aktualizace 3.24
 • Legislativní okénko (eIDAS apod.)
Základní registry
 • Rekapitulace pojmů k ZR (agenda, AIFO, notifikace, ztotožnění)
 • Metodický návod od ztotožnění po notifikaci
 • Metodický návod od přihlášení občana na ohlašovně po notifikaci
 • Hromadné operace související se ZR v dalších modulech
Zveřejňování informací a evidence smluv
 • Open data
 • Modul Evidence smluv
 • Rozklikávací rozpočet – zjednodušení správy
Účetnictví a výkaznictví
 • Několik informací k zákonu č. 250/2000 Sb.
 • Novinky ve Výkaznictví
DMO Munis DVS OF ISSS