Podpora DPH v IS Munis od A do Z

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Na semináři si ukážeme, jakým způsobem funguje podpora DPH v Informačním systému Munis. Ukážeme si základní nastavení pro DPH, vytvoříme a zaevidujeme všechny typy daňových dokladů, provedeme sestavení daňového přiznání, záznamní povinnosti a samozřejmě kontrolního hlášení. Shrneme si také možnosti odesílání výkazů. Během celého semináře bude prostor pro Vaše dotazy.

 1. Princip DPH v IS Munis
 2. Základní nastavení pro DPH
 3. Vytváření a evidence všech typů daňových dokladů
 4. Sestavení a následná kontrola:
  1. Výkazu DPH
  2. Záznamní povinnosti
  3. Kontrolního hlášení
 5. Možnosti odeslání elektronických výkazů
 6. Dotazy
DMO Munis DVS OF ISSS