Ekonomické agendy a přechod na nový rok v modulech IS Munis

(Aktuální semináře)

Program

  • co všechno je potřeba udělat ještě před koncem roku
  • co udělat jako první v novém roce
  • účetní závěrka
  • příprava ročních výkazů z Účetnictví, Mezd a Kanceláře
DMO Munis DVS OF ISSS