Seminář uživatelů IS Munis (aneb štěstí přeje připraveným)

(Aktuální semináře)

Program

Připravíme Vás na
  • dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 účinné od 1. 7. letošního roku,
  • dopady související novelizace více než šedesáti právních předpisů a vzniku zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • dopady změn v oblasti kontrolního hlášení,
  • zveřejňování smluv a Registr smluv,
  • zavedení elektronického skartačního řízení, které bude povinné např. i pro oblast fakturace,
  • připravované novinky v IS Munis plánované v pololetní aktualizaci 3.26.
K tomu přidáme ještě pár rad k
  • elektronickému systému spisové služby Munis ERMS,
  • možnosti evidovat více transferů k jedné kartě majetku,
  • rádci, který Vám dokáže hodně pomoci.
DMO Munis DVS OF ISSS