Praktický průvodce Elektronickou spisovou službou Munis ERMS

(Aktuální semináře)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových záznamů, jejich schvalováním a odesíláním. Také si ukážeme práci se spisy.

Upozornění: Tento počítačový kurz je obsahem shodný s tím, který proběhl v květnu 2017.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových záznamů
  • Vysvětlení rozdílu mezi záznamem ze šablony, ze souboru a obecným záznamem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u záznamu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Práce se spisy
 • Práce s doručenkami
 • Schválení záznamů a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

DMO Munis DVS OF ISSS