GDPR v prostředí obecních a městských úřadů

(Aktuální semináře)

Program

Charakteristika semináře
Seminář je zaměřen na praktické dopady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) do běžného fungování obecních a městských úřadů. Kromě přehledu legislativy budou probrány příklady zpracování osobních údajů charakteristické pro veřejnou správu. Pozornost bude věnována také průběhu zajištění souladu s GDPR v prostředí obecních a městských úřadů.
Pro koho je školení určeno
Seminář je určen pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů. Účastník by měl mít základní znalost legislativy z oblasti veřejné správy a zákona o ochraně osobních údajů.

Obsah semináře

Úvod
 • Základní přehled o GDPR
 • Porovnání GDPR a zákona č. 101/2000 Sb.
 • Osobní údaje a jejich zpracování
 • Principy ochrany osobních údajů
GDPR podrobněji
 • Zákonné důvody pro zpracování
 • Práva subjektu údajů
 • Povinnosti správce a zpracovatele
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
GDPR pro obce a města
 • Přehled typických zpracování osobních údajů
 • Životní cyklus osobních dat
 • Spisový řád a jeho souvislost s GDPR
 • Zveřejňování informací a GDPR
 • Praktické příklady
Příprava na GDPR
 • Analýza aktuálního stavu zpracování osobních údajů, identifikace rizik
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Jmenování pověřence (DPO)
 • Role informačního systému v GDPR
 • Implementace vhodných opatření
 • Vedení dokumentace
 • Zajištění dlouhodobého souladu s GDPR
DMO Munis DVS OF ISSS